• thiet-ke-van-phong

  Chức năng và nhiệm vụ phòng kỹ thuật

  a) Chức năng

  Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng; tư vấn hỗ trợ Văn phòng Tư vấn Khảo sát thiết kế về lĩnh vực pháp lý, kỹ thuật xây dựng. Nghiên cứu áp dụng tiến bộ, các chính sách và quy định mới trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

 • architectureBanner

  Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán

  QUY ĐỊNH VỀ THẨM TRA THIẾT KẾ

  Theo quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009, nội dung chính của thẩm tra thiết kế như sau :.

  Kiểm tra sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở.

  Kiểm tra sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình.