Đảng uỷ Công ty triển khai Nghị quyết TW III – BCH Trung ương Đảng khoá XI

Ngày 07/03/2012, Công ty CP Tư vấn Đầu Tư và Xây dựng Kiên Giang tổ chức Hội nghị “Triển khai Nghị Quyết TW III – BCH Trung ương Đảng khoá XI” cho toàn thể Đảng viên Công ty và ngày 28,29 tháng 03 triển khai cho toàn thể người lao động, công đoàn viên, thanh niên trong Công ty cùng các Công ty thành viên.

Một số hình ảnh trong buổi học :

Quản Lý

Năm 1995, đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang, thuộc UBND tỉnh Kiên Giang. Với nhiệm vụ được bổ sung mới là: tư vấn về lập dự án đầu tư, quy hoạch, giám định chất lượng công trình, giám sát thi công, đấu thầu thiết kế và xây lắp công trình.
Bài Cùng Chuyên Mục Sự kiện