Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018

Sáng ngày 24/03/2018, Tập đoàn Tư vấn Đàu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Đến dự hội nghị có: Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, CT HĐND tỉnh Kiên Giang; Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang; Ông Nguyễn Minh Dũng, PCT Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang; Ông Trịnh Nam Trung, PGĐ Sở Xây dựng Kiên Giang; Ông Võ Văn Hiền, Trưởng phòng LĐTL và BHXH, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Kiên Giang; Các phóng viên đại diện Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Kiên Giang; cùng 173/173 đại biểu về tham dự Hội nghị.


Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, CT HĐND tỉnh Kiên Giang trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Ông Trần Quốc Thắng, Chánh Văn phòng Tập đoàn thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lí do khai mạc Hội nghị.

Ông Trần Quốc Trưởng, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 tại Hội nghị.


Bà Trần Thị Quỳnh Châu, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch Báo cáo tổng hợp kết quả qua Hội nghị Người lao động các bộ phận trực thuộc tại Hội nghị.


Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Ông Trần Thọ Thắng, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên tại Hội nghị.


Bà Phạm Thị Như Phượng, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch gợi ý thảo luận và giải đáp kiến nghị tại Hội nghị.


Ông Lê Quang Tuấn, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Hội nghị biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2018.


Bà Phạm Thị Lan, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, khai thông tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban thanh tra nhân dân và Bầu Ban bầu cử.

Ra mắt Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020


Ông Trần Thọ Thắng, Tổng Giám đốc cùng Bà Phạm Thị Lan, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trao quà tri ân cho người lao động công tác đủ 20 năm tại Tập Đoàn.

Ông Trần Thọ Thắng, Tổng Giám đốc và Bà Phạm Thị Lan, Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể và ký kết giao ước thi đua.

Ông Từ Văn Liêm, Phó Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua nghị quyết Hội nghị.

Quản Lý

Năm 1995, đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang, thuộc UBND tỉnh Kiên Giang. Với nhiệm vụ được bổ sung mới là: tư vấn về lập dự án đầu tư, quy hoạch, giám định chất lượng công trình, giám sát thi công, đấu thầu thiết kế và xây lắp công trình.
Bài Cùng Chuyên Mục Tin tức