Thư mời dự hội nghị triển khai việc thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam


congvan1248

Quản Lý

Năm 1995, đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang, thuộc UBND tỉnh Kiên Giang. Với nhiệm vụ được bổ sung mới là: tư vấn về lập dự án đầu tư, quy hoạch, giám định chất lượng công trình, giám sát thi công, đấu thầu thiết kế và xây lắp công trình.
Bài Cùng Chuyên Mục Tin tức