Toàn bộ nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 230 tỷ đồng

Ngày 02/04 /2013

Công ty xin thông báo đến quý cổ đông và khách hàng phương án phát hành cổ phiếu năm 2013. Quý cổ đông có thể tải toàn bộ nội dung tại đây :

Quản Lý

Năm 1995, đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang, thuộc UBND tỉnh Kiên Giang. Với nhiệm vụ được bổ sung mới là: tư vấn về lập dự án đầu tư, quy hoạch, giám định chất lượng công trình, giám sát thi công, đấu thầu thiết kế và xây lắp công trình.
Bài Cùng Chuyên Mục Sự kiện